تبلیغات
نوجوانان..9javanan - مبدا عشق..
عیب کار اینجاست که من ” آنچه هستم ” را با ” آنچه باید باشم ” اشتباه می کنم ، خیال میکنم آنچه باید باشم هستم،

مبدا عشق..

 

زمیـــن یک دور چــرخیـــد و

همـــان جــایی کـ مــا را از هـم جدا کــرد ، بهــم رسـاند

بـاور کــن قلـب مــن هـم مثـل زمیــن گــرد است

زمیـــن رآ می چــرخـــاننـــد

قلـب من رآ هم چـرخــاندند

ولــی در آخـر ب ایـن نقطـه رسـید

کـ قبلــا همـ رسیـده بود

اینجـــا مبدا مختصـــآت نیسـت ، نصفـ النهـار همـ نیست 

نــامش را ب عشـق تـو میگذارم

مبدا عشقبرچسب ها: مبدا عشق، عشق،
[ سه شنبه 25 اسفند 1394 ] [ 09:59 ب.ظ ] [ سلیم ] [ نظرات() ]