تبلیغات
نوجوانان..9javanan - عشق پاینده
عیب کار اینجاست که من ” آنچه هستم ” را با ” آنچه باید باشم ” اشتباه می کنم ، خیال میکنم آنچه باید باشم هستم،

عشق پاینده

...زنده باد عشقی که مقدمه اش انتظار باشد...

...زنده باد عشقی که پایه اش مــــــهر و مـــحبت باشد...

...زنده باد عشقی که مظهر صـــــداقت باشد...

...زنده باد عشقی که هم نشینش صــفا و دوستی باشد...

...زنده باد....

...زنده باد عشقی که هـــــدایتگرش ایــــــمان باشد...

...زنده باد عشقی که پشتوانه اش امـــــید باشد...

...و زنده بـــــــــــــاد عشقی که...

...همه چیزش خـــــــــــــــــدا باشد...برچسب ها: عشق، مهرومحبت، انتظار، صداقت، صفا، دوستی، ایمان، امید، خدا،
[ چهارشنبه 17 خرداد 1391 ] [ 01:00 ب.ظ ] [ سلیم ] [ حرف دل() ]