تبلیغات
نوجوانان..9javanan - سلام عشق..
عیب کار اینجاست که من ” آنچه هستم ” را با ” آنچه باید باشم ” اشتباه می کنم ، خیال میکنم آنچه باید باشم هستم،

سلام عشق..

عزیزم سلام، مثل شبنم، مثل راز اطلسی، مثل سادگی گل مریم ...عزیزم سلام، مثل کوچه های باریک، مثل خونه های تاریک، که می رود از شمع جون، کاری با کار این قافله ندارم،‌کوچه ها باریکن میروم در خیال تو مثل عاشق...عزیزم سلام، مثل باران، از کوچه های باران، آمدی تا ببری غم های روزگاران از دلم...عزیزم سلام، مثل عابر پیاده، کنار خط خیابان، صدا زدم دربست، کسی نبود بپرسد برای او جا هست! تمام پیچک شعرم به دور او پیچید، یک صدای کوتاه آمد، صدا زد غزل من، صدا زد جا هست!...عزیزم سلام، مثل آدم های تنها، مثل عاشق در قایق سرگردان در دریا...عزیزم سلام، مثل غریبه ها...........
برچسب ها: سلام، باران، عاشق، غریبه، دریا، غزل،
[ پنجشنبه 5 بهمن 1391 ] [ 11:11 ق.ظ ] [ سلیم ] [ حرف دل() ]