تبلیغات
نوجوانان..9javanan - ازهمه ی معلم ها پرسیدم....
عیب کار اینجاست که من ” آنچه هستم ” را با ” آنچه باید باشم ” اشتباه می کنم ، خیال میکنم آنچه باید باشم هستم،

ازهمه ی معلم ها پرسیدم....

ازهمه ی معلم ها پرسیدم....

از معلم دینی پرسیدم عشق چیست؟ گفت: عشق حرام است.

از معلم هندسه پرسیدم عشق چیست؟ گفت: عشق نقطه ای که حول محور نقطة قلب جوان میگردد.

از معلم تاریخ پرسیدم عشق چیست؟گفت: عشق سقوط سلسله ی قلب جوان.

از معلم زبان پرسیدم عشق چیست؟؟ گفت: عشق همپای love است.

از معلم ادبیات پرسیدم عشق چیست؟؟ گفت: عشق محبت الهیات است.

از معلم علوم پرسیدم عشق چیست؟؟ گفت:عشق تنها عنصری است که بدون اکسیژن میسوزد.

از معلم ریاضی پرسیدم عشق چیست؟؟ گفت:عشق تنها عددی است که هرگز تنها نیست.

از معلم فیزیک پرسیدمعشق چیست؟؟ گفت:عشق تنها آدم ربایی است که قلب جوان رابه سوی خود میکشد.

از معلم انشا پرسیدم عشق چیست؟؟ گفت: عشق تنها موضوعی است که می توان توصیفش کرد.

از معلم ورزش پرسیدم عشق چیست؟؟ گفت: عشق تنها توپی است که هرگز اوت نمی رود.

از معلم زبان فارسی پرسیدم عشق چیست؟؟ گفت:عشق تنها کلمه ای است که ماضی و مضارع ندارد.

از معلم زیست پرسیدم عشق چیست؟ گفت:عشق تنها میکروبی است که از راه چشم وارد میشود.

از معلم شیمی پرسیدم عشق چیست؟؟گفت عشق تنها اسیدی است که درون قلب اثر می گذارد...برچسب ها: عشق، دینی، ریاضی، زیست شناسی، معلم، هندسه، انگلیسی،
[ سه شنبه 16 مهر 1392 ] [ 07:05 ب.ظ ] [ سلیم ] [ حرف دل() ]