تبلیغات
نوجوانان..9javanan - دعوا!!!
عیب کار اینجاست که من ” آنچه هستم ” را با ” آنچه باید باشم ” اشتباه می کنم ، خیال میکنم آنچه باید باشم هستم،

دعوا!!!

ﻣﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺑﭽﺶ ﻣﯿﮕﻪ ﻣﯿﺪﻭﻧﻢ ﺷﯿﻄﻮﻥ ﮔﻮﻟﺖ ﺯﺩ ﻣﻮﻫﺎﯼ ﺧﻮﺍﻫﺮﺗﻮ ﮐﺸﯿﺪﯼ.

ﺑﭽﻪ ﻫﻪ ﻣﯿﮕﻪ : ﺁﺭﻩ ﻭﻟﯽ ﻟﮕﺪﯼ ﮐﻪ ﺯﺩﻡ ﺗﻮ ﺷﮑﻤﺶ ﺍﺑﺘﮑﺎﺭ ﺧﻮﺩﻡ ﺑﻮﺩ!

[ چهارشنبه 28 اسفند 1392 ] [ 09:47 ب.ظ ] [ سلیم ] [ کامنت() ]