تبلیغات
نوجوانان..9javanan - فک کن!!!
عیب کار اینجاست که من ” آنچه هستم ” را با ” آنچه باید باشم ” اشتباه می کنم ، خیال میکنم آنچه باید باشم هستم،

فک کن!!!

دختراااااااااااااااااا
 .
 .
 .
 .
 .
 . 
 . 
 .
 .
 .
 ﻓﻘﻂ ﯾﻪ ﻟﺤﻈﻪ ﻓﮏ ﮐﻦ ﺩﻭﺳﺖ دختر ﻣﻦ ﺑﻮﺩﯼ
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
ﺑﺴﻪ ﺩﯾﮕﻪ ﮔﻔﺘﻢ ﻓﻘﻂ ﯾﻪ ﻟﺤﻈﻪ 
ﺑﺴﻪ ﺩﯾﮕﻪ ﻧﻮﺑﺖ ﺷﻤﺎ ﺗﻤﻮﻡ ﺷﺪ
 ﺑﺰﺍﺭ ﺑﻪ ﺑﻘﯿﻪ ﻫﻢ ﺑﺮﺳﻪ ﺑﺮﻭ ﺗﻪ ﺻﻒ ﻧﻔﺮ ﺑﻌﺪﯼ 


[ شنبه 3 فروردین 1392 ] [ 09:51 ب.ظ ] [ سلیم ] [ حرف دل() ]