تبلیغات
نوجوانان..9javanan - چوب کبریت..
عیب کار اینجاست که من ” آنچه هستم ” را با ” آنچه باید باشم ” اشتباه می کنم ، خیال میکنم آنچه باید باشم هستم،

چوب کبریت..

بیچاره چوب کبریت کوچک..

آتش از سرش شروع شد..

ولی بر جانش افتاد..


مواظب فکرت باش..
عکس تشیع جنازه چوب کبریت

[ شنبه 9 فروردین 1393 ] [ 02:19 ق.ظ ] [ سلیم ] [ حرف دل() ]