تبلیغات
نوجوانان..9javanan - ای بنازومت..
عیب کار اینجاست که من ” آنچه هستم ” را با ” آنچه باید باشم ” اشتباه می کنم ، خیال میکنم آنچه باید باشم هستم،

ای بنازومت..

یارو میره شرکت بنز سفارش یه ماشین استثنایی داد

ماشین رو براش ساختن !

خصوصیات ویژه ماشین این بود که

وقتی بهش میگفتی برو ، حرکت میکرد ،

وقتی بهش میگفتی سریعتر برو تندتر میرفت

و وقتی بهش میگفتی اَی بنازومت مثل یه ماشین فرمول 1 سرعت و شتاب میگرفت ،

وقتی میگفتی وایسا ترمز میکرد !

سوار ماشین شد گفت برو ، ماشین شروع به حرکت کرد ،

بعد از مدتی گفت سریعتر برو ، ماشین شروع کرد به سرعت و لایی کشیدن و سبقت

یارو کف کرد گفت اَی بنازومت ماشین مثل گلوله شتاب گرفت و هر چی ماشین تو جاده بود رو سوسک کرد ،

سر یه پیچ داشت میرفت تو دره یهو گفت وایسا !

ماشین لب دره ترمز کرد !

یارو که خر کیف شده بود گفت : " اَی بنازومت "

الفاتحه ...[ سه شنبه 12 فروردین 1393 ] [ 03:12 ق.ظ ] [ سلیم ] [ کامنت() ]